Novosti

 

03.05.2017. Baze podataka - raspored polaganja prvog testa

Sa sledećeg linka možete preuzeti raspored studenata po salama računskog centra: [Raspored]


12.04.2017. Rezultati iz PIS-a - mart-april 2017.

Pismeni su položili:
Suknović Milena 82, Stanić Andrijana 75, Božović Marija 69, Zdravković Stefan 62, Đerfi Ana 61, Rašić Teodora 56, Banović Nikola 54, Divljan Filip 51, Savković Dragana 51.

Pismeni nisu položili: Vesović Igor, Drobnjak Vidan, Lekovski Nikola.

Uvid u radove: ČETVRTAK, 13.04. u 12:00h, kabinet 501.

Usmeni deo ispita: PONEDELJAK 24.04.2017. u 16:00h, sala B009.


06.04.2017. Rezultati pismenog iz Baza podataka - mart-april 2017

Sa sledećeg linka možete preuzeti rezultate pismenog dela ispita: [Rezultati pismenog] .

Uvid u radove: PETAK, 7.april u 12h, kabinet 501.

Usmeni deo ispita: PONEDELJAK, 24.april u 16h, amfitetatr B009.


10.03.2017. Baze podataka - raspored studenata po salama računskog centra

Sa sledećeg linka možete preuzeti raspored studenata po salama računskog centra: [Raspored]


20.02.2017. Plan organizacije ispita ČETVRTAK 23.02.2017. iz Baza podataka, PIS-a, Analize i logičkog projektovanja IS, Fizičkog projektovanja IS, Odabranih poglavlja iz IS

Mesto održavanja ispita: amfiteatar 015.

14:00 Usmeni deo ispita iz Baza podataka, Analize i logičkog projektovanja IS, Fizičkog projektovanja IS, Odabranih poglavlja iz IS.
14:00 Usmeni deo ispita za PIS, studenti koji su položili pismeni, rang 1 do 90.
15:00 Usmeni deo ispita za PIS, studenti koji su položili pismeni, rang 91 do 183.


20.02.2017. Rezultati pismenog iz PIS-a - februar 2017

Na linku [PIS februar] možete videti rezultate pismenog dela ispita iz Projektovanja informacionih sistema.
Uvid u radove iz Baza podataka i PIS-a biće održan u UTORAK 21.02.2017. u 16:00h u kabinetu 501.

Usmeni deo ispita biće organizovan u ČETVRTAK, 23.02. u 14h, u amfiteatru 015.


20.02.2017. Rezultati pismenog iz Baza podataka - Februar 2017

Na linku [Baze podataka februar] možete videti rezultate pismenog dela ispita iz Baza podataka.
Uvid u radove iz Baza podataka i PIS-a biće održan u UTORAK 21.02.2017. u 16:00h u kabinetu 501.

Usmeni deo ispita biće organizovan u ČETVRTAK, 23.02. u 14h, u amfiteatru 015.


17.02.2017. Usmeni delovi ispita iz Baza podataka i PIS-a - februar 2017

Usmeni delovi ispita iz Baza podataka, PIS-a, Analize i logičkog projektovanja i Fizičkog projekta biće organizovani u ČETVRTAK, 23.02. u 14h, u amfiteatru 015.

Tačan raspored dolaženja biće naknadno objavljen.


07.02.2017. PIS - raspored studenata po salama
[Download]


03.02.2017. PIS Februar 2017 - Prijava za pismeni ispit
Na linku [PIS - februar] nalazi se forma za prijavu ispita u februarskom ispitnom roku.

Prijava na sajtu predmeta je obavezna.


26.01.2017. VAŽNO OBAVEŠTENJE

Uvid u radove iz Baza podataka i PIS-a održaće se u PETAK 27.01.2017. u 14:00h u kabinetu 501.


01.12.2016. Termini konsultacija za novu generaciju - Analiza i logičko projektovanje IS

Utorak 01.11.2016. Zadatak: Prvi nivo dekompozicije SSA i nekoliko opisanih dokumenata u rečniku podataka SSA.
Utorak 08.11.2016. Zadatak: Prva verzija kompletne dekompozicije do primitivnih procesa i jos nekoliko opisanih dokumenata u rečniku podataka SSA.
Utorak 15.11.2016. Zadatak: Konačna verzija dekompozicije do primitivnih procesa i svi dokumenti opisani u rečniku podataka SSA.
Ponedeljak 22.11.2016. Zadatak: Prva verzija PMOV, po podmodelima (nikako integralni model).
Ponedeljak 29.11.2016. Zadatak: Druga verzija PMOV, po podmodelima (nikako integralni model).
Ponedeljak 05.12.2016. Zadatak: Konačna verzija PMOV, po podmodelima (nikako integralni model). Prevodjenje u relacioni model. IDEF1X verzija svih podmodela. Konceptualni dijagrami klasa.

[Download termina]


12.10.2016. Za generaciju 2016/2017 - Teme projekata za predmet Analiza i logičko projektovanje IS

Izbor treba vršiti u okviru sledećih oblasti:

- Bankarsko poslovanje (Krediti ILI Šaltersko poslovanje ILI Platni promet)
- Proizvodni sistemi (Planiranje proizvodnje i Tehnološki proces, ...)
- Upravljanje materijalnim tokovima (i Nabavka i Skladištenje i Prodaja)
- U obzir dolaze i projekti vezani za osiguranje, brokerske poslove, investicione i penzione fondove, avio i telekom usluge.

Grupe treba da se prijave najkasnije do početka konsultacija (termin će biti naknadno objavljen) i da OBAVEZNO pripreme: Naziv projekta, kratak funkcionalni opis na jednoj stranici A4, Dijagram konteksta SSA i opciono (neobavezno) prvi nivo dekompozicije. Potrebno je da članovi grupe obezbede svu potrebnu dokumentaciju za projekat i osobu (eksperta, tehnologa) koja će dati sve potrebne informacije u vezi oblasti koja se analizira i projektuje. Grupa može imati 4 ili 5 članova. U terminima za predavanja i vežbe Analize pogledaćemo vaše predloge i odobriti teme projekata.

Prijava grupe na email: srdja.bjeladinovic@fon.bg.ac.rs ili elena.milovanovic@fon.bg.ac.rs
Subject: Analiza prijava 2016
, a u tekstu poruke lista članova grupe (Ime i prezime, broj indeksa, kontakt email).


20.09.2016. Rezultati iz PIS-a - oktobar 2016.
Pismeni su položili:
Petrović Anja 72, Ćirić Igor 72, Maksimović Filip 72, Vukadinović Aleksandra 69, Šaulić Lazar 67, Ninčić Stefan 67, Bogunović Andrija 66, Aleksić Stefan 60, Ćorić Vladana 58, Stefanović Miloš 58, Stojković Nikola 55.

Pismeni nisu položili: Janković Srđan 45, Novaković Petar, Živić Milan, Stefanović Filip.

Uvid u radove ČETVRTAK, 22.09. u 12:00h, kabinet 501.

Usmeni deo ispita: NEDELJA 25.09.2016. u 15:00h, učionica C201.


20.03.2016. VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da se u četvrtak 24.03. NEĆE održati nastava iz predmeta Fizičko projektovanje IS.


2.03.2016. VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da pripremna nastava iz predmeta Fizičko projektovanje IS počinje od ČETVRTKA 10.03. od 8:15 u sali C201.


20.02.2016. Rezultati pismenog iz Baza podataka - februar 2016

Rezultate ispita iz Baza podataka možete preuzeti sa sledećeg linka:

[Download rezultata]

Uvid u radove je u PONEDELJAK 22.02.2016. od 11:00h do 13:00h u kabinetu 501.


20.02.2016. Rezultati pismenog iz PIS-a - februar 2016

Rezultate ispita iz PIS-a možete preuzeti sa sledećeg linka:

[Download rezultata]

Uvid u radove je u PONEDELJAK 22.02.2016. od 11:00h do 13:00h u kabinetu 501.


17.06.2015. Kolokvijum iz Baza podataka 2015 - Rezultati
[Download]

Uvid u radove će biti organizovan u PETAK, 19.06. od 16:30-17:30h u kabinetu 501.


17.06.2014. Kolokvijum iz Baza podataka 2015 - Rešenja iz SQL-a
[Download]


15.05.2015. Materijali sa prezentacije oblasti završnih radova

U prilogu možete naći okvirni spisak oblasti završnih radova, mogućih mentora sa Katedre za Informacione sisteme.

[Oblasti završnih radova]

Napomena:

Prijavu završnog rada poslati na email svom mentoru sa Analize i/ili FPIS-a
Subject: Završni rad 2015
, a u tekstu poruke ime, prezime, broj indeksa, tema projekta i da li je izabran FPIS.

Studenti koji su zainteresovani za neku temu koja nije bila obuhvaćena projektom, potrebno je da se jave željenom nastavniku, mentoru.


03.05.2015. Baze podataka - JDBC materijali sa vežbi
[Download]


24.04.2015. VAŽNO OBAVEŠTENJE

Polaganje prvog testa - domaćeg zadatka organizovaće se u terminima vežbi u nedelji od 11.05. do 15.05. Studenti dolaze na polaganje isključivo u terminu svoje grupe, u koju su raspoređeni za slušanje nastave.


16.03.2015. Baze podataka - uvodna prezentacija (uslovi polaganja)
[Download]


23.06.2014. Kolokvijum iz Baza podataka 2014 - Rezultati
[Download]


20.06.2014. Kolokvijum iz Baza podataka 2014 - Rešenja iz SQL-a
[Download]


27.03.2012. Baze podataka - scheme i podaci za vežbu

Materijali za Oracle [Download materijala Oracle]
Materijali za SQL Server [Download materijala SQL Server]


12.04.2010. Knjiga Baze podataka, peto izdanje, može se kupiti u skriptarnici FON-a.


Zakazivanje termina za odbranu implementacije putem email-a na adresu: impl_odbrana@fon.rs.


Upis ocena iz Analize i logičkog projektovanja IS (projekat) i Fizički projekat u izabranom okruženju (projekat) u terminu USMENOG iz PIS-a.


01.10.2009. VAŽNO OBAVEŠTENJE
Poeni sa kolokvijuma se mogu uzeti SAMO na PRVOM izlasku na ispit iz Baza podataka u roku od godinu dana. Nema kalkulisanja i čekanja dobitne kombinacije teorijskih pitanja! Poeni za odbranjeni domaći zadatak iz BP (stare generacije), važe do kraja 2009. godine, za svaki izlazak na ispit iz BP.


03.04.2009. Baze podataka - materijali i linkovi SQL
[DDL Zaposleni]
[Uputstvo za instalaciju i koriscenje Oracle Express Edition database server-a]
[Link za download Oracle Express Edition database server-a]
[Tutorijal za Oracle Express Edition database server]


PIS 2014/15 - slajdovi sa predavanja
[PIS predavanja - 2014/15 ]


08.03.2004. Opis knjige Baze podataka

Modeli podataka. Model objekti-veze. Relacioni model. Objektni model. Objektno-relacioni model. Aktivne baze podataka. XML kao model podataka.

SQL:1999. Konvencioni i napredni koncepti u SQL:1999 sintaksi.

Sistemi za upravljanje bazom podataka. Fizičke strukture baze. Optimizacija upita. Upravljanje transakcijama. Oporavak baze. Sigurnost. Distribuirane arhitekture.

Projektovanje baze podataka. Analiza i specifikacija aplikacija-konvencionalna i objektna. Konceptualno modelovanje-integracija podmodela, direktno modelovanje, analitički uzori. Logičko i fizičko projektovanje.

Baze podataka i razvoj aplikacija. SQL u programskim jezicima. CLI, ODBC, JDBC, ADO, ADO.NET. Procedure baza podataka.
[Vrh]


07.03.2004. Okačena probna verzija sajta

Od danas na ovoj adresi ćete moći da nađete sve informacije koje su vam potrebne za praćenje i polaganje predmeta Projektovanje informacionih sistema i Baze podataka na smeru za Informacione sisteme Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
[Vrh]