Od 10.01.2018. sve informacije o predmetima Katedre za informacione sisteme nalaze se na sajtu [is.fon.bg.ac.rs].